header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

5.png9.png5.png5.png7.png
วันนี้41
เมื่อวาน37
สัปดาห์นี้295
เดือนนี้1067
ทั้งหมด59557

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 35.175.113.29
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

2
ออนไลน์

วันศุกร์, 21 กุมภาพันธ์ 2563 21:32

โครงสร้างส่วนราชการ

      logonew      
      44new
พ.จ.ต.นฤวัตร  เสนสุข
ปลัด อบต.บางทรายน้อย
     
             
K thada 
นางสาวธารดา พาลึก
หัวหน้าสำนักงานปลัด
    26940648 1953528931327926 409213555 n
นางสาววิชชุนี  ยะวงศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
    nopic
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
K niti
นายนิติชัย สุภาว์
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ 
K kitipong
นายกิตติพงษ์ ทวีโคตร

นักทรัพยากร
บุคคลชำนาญการ
K tawit
นายทวิช  ผิวผ่อง 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
5.4.1
นายสหคงคม ไชยวิเศษ
ตำแหน่งนิติกร
ปฏิบัติการ

K mon
 นางมล อนันต์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
K anuwat
นายอนุวัฒน์ ทวีโคตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสารณภัย 
k supaphron
 นางสุภรณ์  เผ่าพันธุ์
พนักงานครูส่วนตำบล
K janนส.จันทร์ทิศ เผ่าพันธุ์
พนักงานครูส่วนตำบล
K jam
นางจำเริญ  จินดา 
พนักงานครูส่วนตำบล
10
น.ส.มลวิภา  มูลพรม
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

2255
นายกลวิทย์  
บางทราย 

ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
333
นส.ศิรินก์ดา ทวีโคตร
ผู้ช่วยบุคลากร 
5699นส.วีนัส  บางทราย
ผช.ครู ผดด.
658
นางพิมพ์พิศา  ทองจันทร์
ผช.ครู ผดด.
6968
นางอุดม  อังคณา
ผช.ครู ผดด.
9899
นายเกรียงไกร  
บางทราย
พนักงานจ้างทั่วไป


5.4.3
นส.อริษา เกตวงษา
พนักงานจ้างทั่วไป
1111
นางกิดตา
สุวรรณชัยรับ
แม่บ้าน

  8นายคำ ทองพั้ว
พนักงานขับรถยนต์
   
k Phayomนส.พยอม  กุลสุทธิ์ 
นักวิชาการเงินและบัญชี
    K Kuhlab
นางกุหลาบ คำปาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ)
11ส.ศิริพร  เผ่าพันธุ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
    26913890 1953529684661184 193440893 n
นส.พัชริดา ทวีโคตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
33
นายสัมฤทธิ์  
บางทราย

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
    44
นายมานิตย์
เผ่าพันธุ์

พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่
พนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหมู่ ๕ บ้านผักขะย่า
55
นายกฤษดา  
วงค์คำจันทร์

พนักงานจ้างทั่วไป
     
   
  K pa   นายภราดร
    มันธุภา

   นายช่างโยธา
   ชำนาญงาน
 
K wanta นายวัฒนะศักดิ์        ทวีโคตร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 

45
   นายกรุณา 
    ภิรมณ์ 
  พนักงานขับรถ      บรรทุกขยะ

 26856212 1953529151327904 1883808667 n
   นายพัทริน
    ทวีโคตร

พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่
สูบน้ำด้วยไฟฟ้าหมู่ที่ 3
  44
  นายปิตติพงษ์
   ศรีประสงค์

พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่
 ประจำรถบรรทุกขยะ
62078356 892918061057003 1906995149058080768 n
นส.วชิราภรณ์          อุปโมง
พนักงานจ้างทั่วไป
   

 

Bangsainoi.go.th

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย
ต.บางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร