header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

5.png8.png0.png8.png3.png
วันนี้8
เมื่อวาน24
สัปดาห์นี้8
เดือนนี้1042
ทั้งหมด58083

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 3.95.139.100
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันจันทร์, 20 มกราคม 2563 10:46

เป้าประสงค์

logonew

  1.ชุมชนจะได้รับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและมีน้ำอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและยั่งยืน 
   
  2. ชุมชนปลอดจากโรคติดต่อ ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า
   
  3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด
   
  4. สามารถช่วยเหลือสาธารณภัยให้กับประชาชนอย่างทันท่วงที
   
  5. สตรี เด็ก เยาวชน มีศักยภาพสามารถพึ่งตนเองได้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่

 

;;;

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย
ต.บางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร