header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

5.png5.png8.png4.png3.png
วันนี้38
เมื่อวาน22
สัปดาห์นี้109
เดือนนี้540
ทั้งหมด55843

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 3.234.214.113
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันพุธ, 11 ธันวาคม 2562 19:07

อื่นๆ

logonew
        ตำบลบางทรายน้อยเป็นชุมชนเกษตรกรรมซึ่งมีการขยายตัวทางการเกษตรค่อนข้างมาก โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ เช่น มันแกว มันเทศ แตงกวา พืชผักพื้นบ้าน ฯลฯ และจากปัจจัยดังนี้

        ตำบลบางทรายน้อย มีป่าหนองบุ่งคล้าที่อุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้ใหญ่ ๆ อยู่หลายพันธุ์ เหมาะแก่การปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะเพื่อให้เป็นที่พักผ่อนของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง

        ในช่วงฤดูร้อนบริเวณริมแม่น้ำโขงยังมีหาดทรายสีขาวและน้ำที่ใสสะอาดซึ่งเหมาะแก่การจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวมาก

        ตำบลบางทรายน้อยยังเป็นเส้นทางที่ใช้ผ่านไปแก่งกะเบา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัดมุกดาหาร และยังสามารถเดินทางผ่านไปถึงจังหวัดนครพนมได้

        พื้นที่บางส่วนติดกับแม่น้ำโขง สามารถประกอบอาชีพประมงและเป็นพื้นที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชทางการเกษตรได้

        มีลำห้วยที่สำคัญหลายสายไหลผ่าน ได้แก่ ลำห้วยน้อย ลำห้วยแอก และลำห้วยบางทราย ซึ่งประชากรส่วนใหญ่อาศัยน้ำจากแหล่งน้ำเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชตามฤดูกาลต่าง ๆ

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย
ต.บางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร