header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

5.png2.png8.png7.png7.png
วันนี้12
เมื่อวาน70
สัปดาห์นี้12
เดือนนี้623
ทั้งหมด52877

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 3.227.2.109
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันจันทร์, 14 ตุลาคม 2562 04:18

อื่นๆ

logonew
        ตำบลบางทรายน้อยเป็นชุมชนเกษตรกรรมซึ่งมีการขยายตัวทางการเกษตรค่อนข้างมาก โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ เช่น มันแกว มันเทศ แตงกวา พืชผักพื้นบ้าน ฯลฯ และจากปัจจัยดังนี้

        ตำบลบางทรายน้อย มีป่าหนองบุ่งคล้าที่อุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้ใหญ่ ๆ อยู่หลายพันธุ์ เหมาะแก่การปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะเพื่อให้เป็นที่พักผ่อนของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง

        ในช่วงฤดูร้อนบริเวณริมแม่น้ำโขงยังมีหาดทรายสีขาวและน้ำที่ใสสะอาดซึ่งเหมาะแก่การจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวมาก

        ตำบลบางทรายน้อยยังเป็นเส้นทางที่ใช้ผ่านไปแก่งกะเบา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัดมุกดาหาร และยังสามารถเดินทางผ่านไปถึงจังหวัดนครพนมได้

        พื้นที่บางส่วนติดกับแม่น้ำโขง สามารถประกอบอาชีพประมงและเป็นพื้นที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชทางการเกษตรได้

        มีลำห้วยที่สำคัญหลายสายไหลผ่าน ได้แก่ ลำห้วยน้อย ลำห้วยแอก และลำห้วยบางทราย ซึ่งประชากรส่วนใหญ่อาศัยน้ำจากแหล่งน้ำเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชตามฤดูกาลต่าง ๆ

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย
ต.บางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร