header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

5.png5.png8.png4.png1.png
วันนี้36
เมื่อวาน22
สัปดาห์นี้107
เดือนนี้538
ทั้งหมด55841

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 3.234.214.113
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันพุธ, 11 ธันวาคม 2562 18:12

สำนักงานปลัด

 

  logonew  
  K tharda
นางสาวธารดา พาลัก
หัวหน้าสำนักงานปลัด 
 
K niti
นายนิติชัย  สุภาว์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
K kitipong 
นายกิตติพงษ์  ทวีโคตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
K tawit
นายทวิช   ผิวผ่อง 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
5.4.1
นายสหคงคม ไชยวิเศษ
นิติกรปฏิบัติการ
K mon 
นางมล   อนันต์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
K anuwat
นายอนุวัฒน์    ทวีโคตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสารณภัย 
k supaphron
 นางสุภรณ์  เผ่าพันธุ์
พนักงานครูส่วนตำบล
K jan 
นางสาวจันทร์ทิศ  เผ่าพันธุ์
พนักงานครูส่วนตำบล
K jam
นางจำเริญ  จินดา 
พนักงานครูส่วนตำบล
10
นางสาวมลวิภา  มูลพรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
2255
นายกลวิทย์  บางทราย 
ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
333
นางสาวศิรินก์ดา  ทวีโคตร
ผู้ช่วยบุคลากร 
5699
นางสาววีนัส  บางทราย
ผช.ครู ผดด.
658
นางพิมพ์พิศา  ทองจันทร์
ผช.ครู ผดด.
6968
นางอุดม  อังคณา
ผช.ครู ผดด.
9899
นายเกรียงไกร  บางทราย
พนักงานจ้างทั่วไป


5.4.3
นางสาวอริษา เกตวงษา
 พนักงานจ้างทั่วไป
 1111
นางกิดตา สุวรรณชัยรับ
แม่บ้าน
  8
นายคำ   ทองพั้ว
พนักงานขับรถยนต์

 

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย
ต.บางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร