header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

5.png5.png8.png4.png1.png
วันนี้36
เมื่อวาน22
สัปดาห์นี้107
เดือนนี้538
ทั้งหมด55841

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 3.234.214.113
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันพุธ, 11 ธันวาคม 2562 17:54

พันธกิจ

logonew

                          พันธกิจ (MISSION) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ดังกล่าว
   องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย ได้กำหนดพันธกิจของการพัฒนา ดังนี้
   
           
  1. จัดให้มีและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมแลสาธารณูปโภค    
  2. พัฒนางานสาธารณสุข ป้องกันและระงับโรคติดต่อ    
  3. ป้องปรามการเข้าถึงยาเสพติดของเด็ก เยาวชน ประชาชน และบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด    
  4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
  5. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ    

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย
ต.บางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร