header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

5.png8.png2.png5.png0.png
วันนี้39
เมื่อวาน46
สัปดาห์นี้175
เดือนนี้1209
ทั้งหมด58250

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 18.232.51.247
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันศุกร์, 24 มกราคม 2563 17:49

พันธกิจ

logonew

                          พันธกิจ (MISSION) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ดังกล่าว
   องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย ได้กำหนดพันธกิจของการพัฒนา ดังนี้
   
           
  1. จัดให้มีและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมแลสาธารณูปโภค    
  2. พัฒนางานสาธารณสุข ป้องกันและระงับโรคติดต่อ    
  3. ป้องปรามการเข้าถึงยาเสพติดของเด็ก เยาวชน ประชาชน และบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด    
  4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
  5. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ    

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย
ต.บางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร