header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

5.png3.png1.png4.png5.png
วันนี้21
เมื่อวาน60
สัปดาห์นี้280
เดือนนี้891
ทั้งหมด53145

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 3.228.24.192
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันศุกร์, 18 ตุลาคม 2562 11:31

ด้านการเมือง/การปกครอง

logonew

เขตการปกครอง  แบ่งออกเป็น   11   หมู่บ้าน  (ข้อมูล ณ  1  กันายน  2559)

 หมู่ที่     ชื่อหมู่บ้าน         ชื่อ สกุล    ตำแหน่ง
                     
หมู่ที่ 1  บ้านบางทรายน้อย นายแควนเทน  เผ่าพันธ์   ผู้ใหญ่บ้าน
                     
หมู่ที่ 2 บ้านบางทรายน้อย นางสาวอุทิศ  ทวีโคตร   ผู้ใหญ่บ้าน
                     
หมู่ที่ 3 บ้านดอน นายเรืองศักดิ์  ทองผา   กำนัน
                     
หมู่ที่ 4 บ้านขามป้อม นายเหมือน  อินปาว   ผู้ใหญ่บ้าน
                     
หมู่ที่ 5 บ้านผักขะย่า นายเพ็ชรถาวร  ศรีประสงค์   ผู้ใหญ่บ้าน
                     
หมู่ที่ 6 บ้านทรายทอง นายหนูสิน  จันทรโคตร   ผู้ใหญ่บ้าน
                     
หมู่ที่ 7 บ้านนามน นายธันย์คชินทร์ ทองจันทร์   ผู้ใหญ่บ้าน
                     
หมู่ที่ 8 บ้านสุขสำราญ นายวิศิษฏ์     พาลึก   ผู้ใหญ่บ้าน
                     
หมู่ที่ 9 บ้านดาวเรือง นายไพบูรณ์   ทวีโคตร   ผู้ใหญ่บ้าน
                     
หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์ทอง นายวงค์จันทร์   สุวรรณชัยรบ   ผู้ใหญ่บ้าน
                     
หมู่ที่ 11 บ้านบางทรายใต้ นายประดิษฐ์   ใจช่วง   ผู้ใหญ่บ้าน

 

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย
ต.บางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร