header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

5.png8.png0.png8.png2.png
วันนี้7
เมื่อวาน24
สัปดาห์นี้7
เดือนนี้1041
ทั้งหมด58082

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 3.95.139.100
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันจันทร์, 20 มกราคม 2563 10:20

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

logonew

 

 

ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
           ประชากรในตำบลบางทรายน้อยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา เป็นหลัก


ข้อมูลด้านการเกษตร

            มีพื้นที่ทำนา 7,237 ไร่ 1,164 ครัวเรือน ครัวเรือนที่ไม่มีที่ดินทำกิน 114 ครัวเรือน หลังฤดูเก็บเกี่ยวแล้วจะปลูกพืชหมุนเวียน เช่น มันแกว มันเทศ แตงกวา เป็นต้น โดยมีพื้นที่ปลูกผัก 597 ไร่ และปลูกผลไม้ มีพื้นที่ทั้งหมด 429 ไร่ ครัวเรือนที่มีอาชีพรับจ้าง จำนวน 298 ครัวเรือน


ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

           แม่น้ำ จำนวน 1 แห่ง (แม่น้ำโขง)
           ลำน้ำ , ลำห้วย จำนวน 3 แห่ง
           บึง, หนองและอื่น ๆ จำนวน 1 แห่ง
           หนองบุ่งคล้า จำนวน 1 แห่ง
           ฝายต้นน้ำ จำนวน 11 แห่ง
           บ่อบาดาล จำนวน 19 แห่ง
           สระน้ำ (สาธารณะประโยชน์) จำนวน 7 แห่ง
           สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 3 แห่ง


ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)
          ประปาหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง
          ประปาขนาดกลาง จำนวน 1 แห่ง

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย
ต.บางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร