header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

5.png8.png0.png8.png2.png
วันนี้7
เมื่อวาน24
สัปดาห์นี้7
เดือนนี้1041
ทั้งหมด58082

ข้อมูลของคุณ

  • ไอพี 3.95.139.100
  • บราวเซอร์ Unknown
  • เวอร์ชั่น
  • ระบบปฏิบัติการ Unknown

ใครบ้างออนไลน์

1
ออนไลน์

วันจันทร์, 20 มกราคม 2563 10:37

กิจกรรม โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข (5ส.) พัฒนาวัดประทุมบานหนองบง บ้านบางทรายน้อย

1

กิจกรรม โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข (5ส.) พัฒนาวัดประทุมบานหนองบง บ้านบางทรายน้อย (คุ้มนาหว้า)

                     เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย ได้จัดกิจกรรม โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข (5ส.) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ได้ร่วมกันทำความความสะอาด พัฒนาวัด ตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์ของวัด ให้ดูสะอาดตา เป็นแหล่งเรียนรู้และมีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมและเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ  ณ วัดประทุมบานหนองบง บ้านบางทรายน้อย(คุ้มนาหว้า) ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

 

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรม โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข (5ส.) พัฒนาวัดประทุมบานหนองบง บ้านบางทรายน้อย 

โครงการ อบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561

20

โครงการ อบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561

 

                      เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย นายสมเกียรติ  บางทราย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย และบุคลากร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย ได้จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ชี้แนะแนวทางให้กับประชาชน โดยมีวิทยากรที่มาให้ความรู้จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร โดย นางสาว ศรันย์รัชต์  รัตนสิทธิกร  รองอัยการจังหวัด นายชัยทวี  ธนะวิชัย  นิติกรชำนาญการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางทราย ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

                      กฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นต้องศึกษากฎหมายเพื่อทราบถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีตามกฎหมาย เพื่อจะได้ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง อย่างที่เค้าเรียกว่า "ความไม่รู้กฎหมายไม่สามารถเป็นข้อแก้ตัวได้"

 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการ อบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561

กิจกรรม จักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และร่วมเฉลิมฉลองเนืื่องในวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหาร ครบรอบ 36 ปี ปั่นสนุกมุกดาหาร ครั้งที่ 3

4

กิจกรรม ปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และร่วมเฉลิมฉลองเนืื่องในวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหาร

ครบรอบ 36 ปี ปั่นสนุกมุกดาหาร ครั้งที่ 3

 

                 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย ได้จัดจุดบริการน้ำดื่มให้กับเหล่านักปั่นจักรยานที่มาร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และร่วมเฉลิมฉลองเนืื่องในวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหาร ครบรอบ 36 ปี ปั่นสนุกมุกดาหาร ครั้งที่ 3 โดยมีบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย รอบริการน้ำดื่มให้กับเหล่านักปั่นจักรยาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารและส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรม จักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และร่วมเฉลิมฉลองเนืื่องในวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหาร ครบรอบ...

โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม กับ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย

43

                         องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย ได้จัดกิจกรรม โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย ในวันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มาให้ความรู้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกอบต. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย ในด้านของคุณธรรม และจริยธรรม ในการการทำงานของแต่ละหน่วยงาน  โดย พระครูใบฎีกาอินแปลง วรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดประทุมมาณ นายมณเทียร บรรจง ท้องถิ่นอำเภอหว้านใหญ่ และนายคุณากร เชษฐวงกรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานมาตราฐานการบริหารงานบุคลท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม กับ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย

โครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ นายอำเภอพบประชาชน

2

                    เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย ได้รับเกียรติจัดกิจกรรมโครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ นายอำเภอพบประชาชน ที่ ศาลเจ้าปู่นามวงศ์ บ้านดาวเรือง ตำบลบางทรายน้อย ที่ผ่านมา โดยมีการจัดบู๊ชกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านการเกษตร และด้านอื่นๆ อีกมากมาย โดย นายอำเภอหว้านใหญ่ และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย ได้นำถุงยังชีพมอบแก่ชาวบ้านชาวตำบลบางทรายน้อยที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม: โครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ นายอำเภอพบประชาชน

foot

องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย
ต.บางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร